آخرین خبرها
مشهد؛ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران برخورداری جامعه ای به دور از فساد،فقر و محیط زیست سالم است.به گزارش خبرنگار مهر، شهین دخت مولاوردی شامگاه پنج شنبه در همایش زنان، امنیت و توسعه پایدار که در سالن همایش های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار گردید اظهار کرد: امنیت پیش شرط توانمند سازی زنان است و هرگز نمی توانیم بدون وجود آن از توسعه جوامع صحبت...
تبلیغات